نماینده نوین در مشهد

نماینده مرکز پرستاری در منزل نوین در شهر مقدس مشهد :

نام مدیریت نماینده : جناب آقای عباس رحمانی

شماره تماس : ۰۵۱۳۸۵۸۲۴۲۰

آدرس : میدان بیمارستان امام رضا – ابتدای خیابان رازی – ساختمان پزشکان رازی ، طبقه ۵ واحد ۵۰۶