نگهداری و مراقبت از سالمندان

نگهداری و مراقبت از سالمندان ، سالمندان باور ارزش های وجودی خانواده و جامعه هستند. در فرهنگ اسلامی و ایرانی، «پیری» نه به عنوان یک کلمه ناخوشایند، بلکه به صورت «کمال،حکمت،خردمندی و فرزانگی » تلقی می شود. از این رو می تواند به عنوان مرحله ای موثر و گرانقدر در زندگی به حساب آید.

بر اساس منابع علمی جمعیتی، زمانی که ۸% جمعیت را افراد ۶۵ سال و بالاتر و یا ۱۲% جمعیت را افراد ۶۰ سال و بالاتر تشکیل دهند، پدیده سالمندی استقرار می یابد. این روند تغییرات جمعیت سالمندان در ایران نیز سیر صعودی طی می کند به طوری که پیش بینی می شود تا سال ۱۴۲۹جمعیت سالمندان کشور به ۶۲/۲۴% برسد.

از آنجایی که با افزایش جمعیت سالخورده، شیوع بیماری های مزمن نیز افزایش می یابد، در اکثر کشورهای توسعه یافته،سیستم درمانی برای درمان بیماری ها از مداخله های پیشگیری و نظارت درمانی استفاده می کنند که دارای ابعاد سه گانه «پزشک،بیمار و محیط» می باشد.

مراقبت از سالمندان در منزل كار دشواري است. بخصوص كه اين مهم به سالمند ديگري واگذار شود. اكنون بسياري از زنان سالمند به نوعي در خانه مسئوليت مراقبت و پرستاري از همسر بيمارشان را بر عهده دارند ‌يا برعكس. اين در حالي است كه خيلي از آنان از سلامت كامل نيز برخوردار نيستند. تنها ماندن يك سالمند با سالمند ديگري كه بيمار نيز هست كار درستي نيست. بايد مراكز حمايتي و مراقبتي که دارای مجوز وتجربه در این مورد هستند  از سالمنداني كه بيماري در خانه دارند، حمايت كنند. براي آنها امكان مراقبت در منزل را فراهم كنند كه تمام سنگيني بار مراقبت از بيمار از كارافتاده را به دوش نكشند.

 

 

خدمات نگهداری و مراقبت از سالمندان به دو صورت ماهیانه و مقطعی قابل ارائه است.

شما می توانید با کلیک بر روی هر یک از تصاویر، سرویس خدمات خود را انتخاب نمایید.

 

خدمات مراقبت و نگهداری مقطعی
نگهداری و مراقبت ماهیانه
نگهداری و مراقبت ماهیانه