تزریق پنی سیلین با تست

690,000

تَزریق یا انژکسیون در پزشکی به معنی روشی جهت وارد کردن داروهای مایع (آمپول) یا واکسن به داخل بدن با استفاده از سرنگ و سرسوزن تیز است.

عمل تزریق بجز سرنگ با وسایل دیگری همچون جت اینجکتور (افشانه زیر پوست بدون سوزن) نیز انجام می‌شود.

محلول تزریقی شکل مایع دارویی عاری از میکروب است که به وسیلهٔ سوزن به بدن انسان یا حیوان وارد می‌شود. تزریق جامد، گونه‌ای از تزریق است که پس از حل کردن ماده جامد دارویی در آب تزریقی درست می‌شود. تزریق‌ها به صورت نامیزه و سوسپانسیون هم وجود دارد.

 

مبلغ فوق به همراه 150،000 ریال بابت ایاب و ذهاب میباشد .

 

توضیحات در ادامه مطلب …

 

توضیحات

تزریق پنی سیلین برای درمان عفونتهای باکتریایی بدن صورت می گیرد. پنی‌ سیلین‌ها گروهی از داروهای آنتی‌بیوتیک هستند که در برابر ارگانیسم‌های آسیب‌پذیر به خصوص باکتریهای گرم مثبت به کار می‌روند. پنی‌ سیلین‌ها اولین گروه از دسته آنتی ‌بیوتیکهای بتالاکتام هستند. این دارو را می‌توان هم به شکل خوراکی و هم به شکل تزریقی مصرف کرد و با توجه به مقدار ماده موثره به کار رفته در آن و ترکیبش با مواد دیگر در انواع و اشکال مختلفی وجود دارد؛ برای مثال در مورد پنی‌ سیلین تزریقی می‌توان به پنی‌ سیلین۸۰۰ هزار، پنی ‌سیلین ۶٫۳٫۳ و پنی ‌سیلین یک میلیون و ۲۰۰ اشاره کرد. یکی از تفاوت‌های عمده این پنی‌سیلین‌ها در مدت زمان اثرگذاری‌شان است؛ برای مثال پنی‌ سیلین ۶٫۳٫۳ و A یک میلیون و ۲۰۰ به گونه‌ای فرموله شده‌اند که به صورت آهسته اثر داشته و یا به عبارت دیگر در طولانی مدت متابولیزه شوند؛ بنابراین اثر پنی‌سیلین یک میلیون و ۲۰۰ برای ۲ هفته تا یک ماه باقی می‌ماند اما پنی‌سیلین ۸۰۰ هزار در همان ۱۲ تا ۲۴ ساعت اولیه تاثیر می‌گذارد. طیف اثر پنی‌ سیلین محدود است اما هنوز برای درمان عفونت های ناشی از میکروارگانیسم های زیر مورد استفاده قرار می گیرد: ۱٫ استرپتوکوک، شامل پنوموککهای حساس (۳۰-۳۵٪) ۲٫ مننگوکوک ۳٫ باسیلهای گرم مثبت حساس (کلوستریدیا، اکتینومایسس) ۴٫ اسپیروکت شامل عامل ایجاد سیفلیس ۵٫ انواع استافیلوککی که بتالاکتاماز تولید نمی‌کنند. ۶٫ بیهوازیها به جز انواع تولید کننده بتالاکتاماز همچون باکترویید فراژیلیس لزوم انجام تست حساسیت قبل از تزریق پنی سیلین آمپول پنی سیلین از آنتی بیوتیک هایی است که باعث ایجاد واکنش حساسیتی شدید به نام شوک آلرژیک در برخی افراد می شود. به همین علت متخصصان تاکید می کنند که آمپول پنی سیلین حتما باید در یک مرکز درمانی تزریق شود و از تزریق آن در منزل باید بشدت خودداری شود. همچنین پیش از تزریق آن ضروری است که تست پوستی انجام شود تا اگر بدن حساسیت نشان داد، از تزریق آن خودداری شود. برای اجتناب از بروز واکنش آنافیلاکسی هنگام تزریق پنی‌سیلین که می‌تواند کشنده باشد توصیه می‌شود عدم حساسیت سریع بیمار به دارو تست شود. نحوه تست به این گونه است که با چکاندن یک قطره از محلول پنی سیلین در داخل چشم این کار را انجام می دهند و چند دقیقه صبر می کنند تا ببینند علایم قرمزی چشم و سوزش رخ می دهد یا نه اگر این علائم دیده نشد فرد نسبت به پنی سیلین حساسیت نداشته در غیر این صورت و بروز موارد فوق فرد نسبت به پنی سیلین حساسیت دارد. آنافیلاکسی جدی‌ترین عارضه دارو است که در ۰٫۵ درصد بیماران روی می‌دهد. مرگ برآمده از آنافیلاکسی در ۰٫۰۰۲ درصد بیماران (یک در پنجاه هزار) به چشم می‌خورد. در هر صورت عمل تست دارو برای کسانی که اولین بار پنیسیلین مصرف می‌کنند الزامی است. عواملی که در حساسیت به پنی سیلین نقش دارد معطوف به سن افراد می شود و بر این اساس، این نوع حساسیت بین دوازده تا چهل و نه سالگی بیشترین شیوع را دارد. به بیان دیگر، احتمال بروز شوک حساسیتی ناشی از تزریق پنی سیلین در سنین زیر ۱۲ سال بسیار کم است. به همین دلیل، انجام تست پوستی پیش از تزریق پنی سیلین در سنین زیر ۱۲ سال در صورت وجود نداشتن سابقه آلرژی در فرد و خانواده وی لازم نیست.

دستور العمل تست پنی سیلین :

هیچکس از خطر بروز شوک آنافیلاکسی هنگام و پس از تزریق آمپول پنی سیلین در امان نیست صرف اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻗﺒﻼً ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻨﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ ﺑﺪون ﺧﻄﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺘﻤـﺎل ﺷﻮک آﻧﺎﻓﯿﻼﮐﺴﯽ را در ﺗﺰرﯾﻖ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و ﻋﮑﺲ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ.

قبل از انجام تست رعایت نکات زیر ضروری میباشد :

۱- ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﯾﻖ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻟﺮژی ﺑﻪ ﭘﻨﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ از ﺑﯿﻤﺎر ﺳﺆال ﺷﻮد.

۲- ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻨﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺗﺰرﯾـﻖ در ﻣﺤﻠـﯽ اﻧﺠـﺎم ﮔﯿـﺮد ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎم وﺳﺎﯾﻞ درﻣﺎن ﺷﻮک آﻧﺎﻓﯿﻼﮐﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.

۳- ﺗـﺰرﯾـﻖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺑﯿﻤﺎر ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾـﻖ ﺗﺤـﺖ ﻧـﻈﺮ ﺑـﺎﺷـد زﯾرا اکثر شوک های آنافیلاکسی ظرف ۲۰ تا ۳۰ دﻗﯿﻘﻪ اول ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻪ وﺟـﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.

۴- انجام تست پنی سیلین در دو مرحله تست خراشی پوستی و تست داخل جلدی صورت می گیرد اما باید دانست که انجام تست پوستی قبل از تزریق پنی سیلین ضروری است.

روش تهیه محلول تست پنی سیلین

با استفاده از ویال پنی سیلین G پتاسیم کریستال ۱۰۰۰۰۰۰ واحد :

روش اول :

۵ سی سی آب مقطر را با ویال پنی سیلین G پتاسیم کریستال ۱۰۰۰۰۰۰ واحد اضافه می نمائیم . پس از انحلال , ۰/۰۵ سی سی از این محلول ( ۵ خط سرنگ انسولین ) را داخل سرنگ انسولین کشیده سپس حجم سرنگ انسولین را با آب مقطر به ۱ سی سی می رسانیم . محلول بدست آمده پنی سیلین جی ۱۰۰۰۰ واحد بر میلی لیتر می باشد.

روش دوم :

۱۰ سی سی آب مقطر را با ویال پنی سیلین G پتاسیم کریستال ۱۰۰۰۰۰۰ واحد اضافه می نماییم.پس از انحلال ۱ سی سی از محلول به دست آمده را با ۹ سی سی آب مقطر رقیق می کنیم. محلول به دست آمده تست پنی سیلین ۱۰۰۰۰ واحد بر میلی لیتر می باشد.

روش های انجام و تفسیر تست پنی سیلین :

۱- تست خراشی (Prick Test) :

یک قطره از محلول تهیه شده تست پنی سیلین جی ۱۰۰۰۰ واحد بر میلی لیتر را روی پوست سطح فدامی ساعد قرار داده و در محل قرار داده و در محل قرار دادن قطره با سر سوزن اندازه ۲۰ , یک خراش به طول ۳ تا ۵ میلی متر بدون خونریزی ایجاد می کنیم.چنانچه بعد از گذشت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه قرمزی و یا سفتی به اندازه حداقل ۲*۲ میلی متر و یا با قطر بیش از ۴ میلی متر در ناحیه دیده نشد , تست منفی است و به تنهایی قابل تفسیر نبوده و باید تست داخل جلدی انجام شود.قرمزی و سفتی بیش از ۱۵ میلی متر تست مثبت تلقی می شود و نباید پنی سیلین تزریق گردد.در صورتیکه قرمزی و سفتی بین ۴ تا ۱۵ میلی متر ایجاد گردید تست قابل تفسیر نبوده و باید تست داخل جلدی انجام شود.

نکته : اگر خونریزی در محل تست خراشی رخ داد , تست صحیح انجام نشده و باید محل دیگری برای تست انتخاب شده , مجددا تست انجام شود.

۲- تست داخل جلدی ( Intradermal )

۰/۰۲ میلی لیتر ( دو خط سرنگ انسولین ) از محلول تست پنی سیلین G را در سطح قدامی ساعد به صورت داخل جلدی تزریق می نمائیم. پس از ۱۵ تا ۲۰ دقیقه در صورت عدم ایجاد کهیر و تورم , حداقل به اندازه ۶*۶ میلی متر و یا حداقل ۳ میلی متر بزرگتر از آزمون کنترل منفی , تست منفی خواهد بود.

آزمون کنترل منفی و مثبت :

در صورت امکان بهتر است قبل از انجام تست داخل جلدی و یا همزمان با تست خراشی با پنی سیلین G , آزمون کنترل منفی ( محلول نرمال سالین ) و آزمون کنترل مثبت (هیستامین ۱ میلی گرم بر میلی لیتر ) با یک قطره از هریک از مواد یاد شده روی سطح قدامی ساعد به صورت تست خراشی انجام شود.

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تزریق پنی سیلین با تست”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *