بیست و ششمین همایش ملی بیمه و توسعه به همراه نوین

بیست و ششمین همایش ملی بیمه و توسعه به همراه نوین ، با موضوع “افزایش ضریب نفوذ بیمه؛ چالش ها و راهکارها” توسط پژوهشکده بیمه و با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های بیمه و مرکز پرستاری در منزل نوین در دو بخش نشست های علمی و نشست های صنعت بیمه در  ۱۳ آذر ۱۳۹۸ در  سالن همايش هاي برج ميلاد با حضور رئیس جمهور برگزار شد.

مرکز مشاوره پزشکی و خدمات پرستاری در منزل نوین افتخار دارد با راه بردهای خود گامی در پیش رفت وبهبود سلامت کشور بردارد.

همایش بیمه و توسعه، طي بيست و شش دوره برگزاري خود، به عنوان پلي جهت ایجاد ارتباط بین صنعت بیمه، دانشگاه ها، مراکز پژوهشي و نهاد ناظر بوده و در بعضی از موارد سبب تغییر در رويكرد صنعت بيمه نسبت به مسائل مختلف شده است. گردهمایی شخصیت ها و صاحبنظران، فرصت مناسبی جهت هم اندیشی و تبادل نظر میان صاحبنظران و مقامات اجرایی صنعت بيمه كشور را فراهم خواهد آورد.

در این رخداد بزرگ علمي، پژوهشگران و صاحب نظران ، آخرين دستاوردهاي علمي و پژوهشي خود در زمینه موضوع همایش بیست و ششم را به اشتراك گذاشته و به بحث و تبادل نظر پرداختند.

چند تفاوت اساسی در همایش ۲۶ با همایش های سال های قبل وجود داشت. از جمله جدا شدن بخش علمی همایش با بخش عمومی که به عنوان روز ملی بیمه در تقویم کشور تعیین شده است. انجام نظرسنجی و گواهی های مرتبط با همایش از طریق وب سایت، اختصاص پنل های بعد از ظهر همایش به سندیکای بیمه و انجمن حرفه ای، معرفی چهره ی ماندگار و کارمند نمونه از تفاوت های این همایش با همایش های پیشین به حساب می آید.

می توانید اخبار کامل در باره ی این همایش را از اینجا بخوانید.