همکاری مرکز پرستاری نوین و انجمن بیماران دیابت کل کشور:

مرکز پرستاری نوین در راستای اهداف کلان و ایجاد پوشش همگانی با همکاری انجمن بیماران دیابت کل کشور خدمات خود را در سه سطح مراقبت از بیماران ارائه می دهد.

این مرکز ارائه دهنده همه ی خدمات بیمارستانی در منزل است و از آنجایی که حدود ۱۵% از بیمارن دیابتی ما از مشکلات عدیده ای از قبیل قطع عضو و یا معلولیت های دیگر رنج می برند. این بیماران مراقبت ها و آموزش های خاص خود را نیاز دارند. این مرکز هم راستا با اهداف کلی انجمن بیمارن دیابت کل کشور که ارتقاء سلامت این بیماران را در دستور کار دارد اقدام به اعزام پرستار و حتی پزشک برای ارائه خدمات درمانی و مراقبتی در منزل به بیماران می نماید. بیمارانی که دارای زخم های مزمن هستند و نیازمند انجام انواع پانسمان های نوین هستند برای دریافت خدمات خود از طریق دیابت کارت خدمات خود را در منزل دریافت می کنند. .بیماران دیابتی که نیاز به مراقبت و نگهداری با شرایط خاص و یا حتی نیاز به خدمات تخصصی مانند کنترل قند خون و یا انواع آزمایشات تخصصی هستند می توانند از طریق مرکز پزشکی و پرستاری در منزل نوین خدمات مورد نیاز خود را درمنزلشان دریافت نمایند. این مرکز با توجه به نیاز بیمارن دیابت در رابطه با خدمات توانبخشی و فیزیوتراپ با اعزام نیروی متخصص به منزل بیمار پاسخگوی انواع نیاز های بیماران دیابت می باشد. همچنین این مرکز با در اختیار گذاشتن انواع تجهیزات پزشکی در همه موارد مورد نیاز بیمار اعم از گلوکومتر ( دستگاه تست قند خون ) تشک مواج و . . . به روند بهبود سلامت بیماران کمک میکند.امید می رود با ارائه ی این خدمات و همکاری با انجمن بیماران دیابت کشور ، مرکز پزشکی و پرستاری در منزل نوین بتواند گامی در بهبود سلامت بیمارن ازجمله بیماران دیابتی بردارد.