ویزیت پزشک در منزل : با توجه به مشکلات ترافیک ، مسیرهای طولانی تا درمانگاه و بیمارستان ، صف های انتظار برای ویزیت ، هزینه های انتقال بیمار و… دسترسی به پزشک با تجربه در منزل سهولت های فراوانی برای خانواده و بیمار ایجاد می کند همچنین حضور در اماکن درمانی که بیماران تردد دارند به دلیل آلودگی های احتمالی و وجود ویروس های گوناگون برای افراد سالمند و کودکان توصیه نمی شود.گاهی هم نیاز است بیمار بصورت دوره ای در منزل ویزیت و چکاپ شده و برخی

ویزیت پزشک در منزل

آزمایشات هم انجام شود.

در خدمات ویزیت پزشک در منزل که توسط مرکز خدماتی نوین ارایه می گردد از پزشکان با سابقه و حاذقی استفاده می شود که در مراکز درمانی مختلف مشغول به کار می باشند. و امکان انتخاب پزشک اعزامی برای بیمار فراهم می باشد.

پزشک آنکال مرکز در هر ساعت از شبانه روز بر اساس نیاز شما به محل اعزام شده و معاینات و اقدامات مورد نیاز را انجام خواهد داد. همچنین با هماهنگی قبلی ویزیت پزشک متخصص و فوق تخصص از بیمار شما در منزل انجام خواهد شد.

درخواست خدمات