شرایط استفاده از خدمات مراقبتی برای سالمندان و کودکان

۱- در هنگام عقد قرارداد برنامه درمانی و مراقبتی از سوی کارشناس مرکز و ولی بیمار(کارفرما) تدوین و ارائه میگردد که لازم الاجرا بوده و کارفرما متعهد میگردد که جهت سهولت در اجرای آن تسهیلات لازم را فراهم نماید.
تبصره: تنظیم برنامه مراقبتی و درمانی بیمار شامل انجام معاینات بالینی اولیه، بررسی اسناد و سوابق بیماری و بررسی شرایط عمومی نگهداری و مراقبت از وی می باشد که در صورت انجام آن توسط کارشناسان مرکز مستلزم پرداخت  هزینه تعیین شده توسط مرکز می باشد.
۲-  مرکز موظف است جهت اجرای برنامه درمانی و مراقبتی طبق قرارداد پرسنل لازم را در اختیار کارفرما به نشانی تعیین شده در قرارداد

قرارداده و در صورت تغییر آدرس مندرج در قرارداد، کارفرما می بایست سریعا آدرس جدید را به مرکز اعلام نماید، در غیر اینصورت عواقب و پیامدهای آن متوجه کارفرما می باشد.
۳- کارفرما متعهد میگردد که امنیت پرسنل را مطابق شئونات اسلامی رعایت نماید وبالعکس.
۴- پرسنل در نظر گرفته شده از طرف مرکز فقط مسئولیت های محوله در نشانی ذکر شده در قرارداد را عهده دار میباشد و کارفرما نباید مسئولیتی در خارج از محل مذکور (بیمارستان، اماکن تفریحی مانند پارکها و یا منازل وابستگان، ….) و یا وظایفی بیشتر از تعهدات و توافق اولیه (باغبانی، نگهبانی و …) به وی محول نماید و هرگونه توافق نامه بین پرسنل و کارفرما کتبا به اطلاع مرکز رسیده باشد.و
۵- پرسنل اعزامی حق آوردن هیچ شخصی را به محل ماموریت خود نداشته و طرف قرارداد در صورت مشاهده باید موضوع را سریعا به کارشناسان مرکز اطلاع دهد.
۶- پرسنل اعزامی حق خروج مددجو و یا ترک محل کار را بدون اطلاع و هماهنگی کار فرما ندارد.
۷- کلیه امور تغذیه پرسنل حاضر بر بالین مددجو و تهیه ملزومات مصرفی مورد نیاز مددجو جهت ارائه خدمات به عهده کار فرما می باشد و کارفرما بایستی امکانات زیست محیطی مناسب از قبیل محل خواب، استحمام و … را برای پرسنل اعزامی فراهم نماید.
۸- کار فرما بایستی حداقل هر دو هفته یک بار به صورت تلفنی یا حضوری ، مرکز را از وضعیت و کارایی پرسنل مطلع نماید.

۹-پرسنل شبانه روزی بایستی در هفته به مدت یک شبانه روز (۲۴ساعت) و پرسنل روزانه یک روز کاری در هفته (طبق قرارداد) مرخصی داشته باشد.
تعطیلات سالیانه شاغلین واحد مراقبت شامل : تاسوعا – عاشورا – ۲۲ بهمن – تعطیلات ۴ روز اول سال – سیزدهم فروردین – عید فطر – عید غدیر – شهادت امام رضا – نیمه شعبان و شهادت امیرالمومنین میباشد.
تبصره: در روزهای جمعه و سایر تعطیلات رسمی معادل ۱۰ درصد به مبلغ قرارداد افزوده میگردد.
۱۰- روز مرخصی هفتگی پرسنل می تواند طبق توافق کارفرما از شنبه تا پنج شنبه در نظر گرفته شود، در غیر این صورت روز جمعه، روز مرخصی پرسنل تلقی می شود.
تبصره: درصورت عدم استفاده پرسنل از مرخصی استحقاقی هفتگی یا تعطیلات رسمی، کارفرما موظف است به ازای هر روز تعطیل مبلغ مورد توافق بین کارفرما و مرکز را به عنوان مازاد بر حقوق به مرکز بپردازید تا پس از محاسبه به همراه حقوق ماهیانه به پرسنل پرداخت شود.
۱۱- پرسنلی که به عنوان مراقبت به خدمت گرفته می شوند از انجام هر گونه خدمات پزشکی اعم از وصل سرم، تزریقات، پانسمان و ….. معذور بوده و در صورت انجام موارد فوق مرکز هیچگونه مسئولیتی در قبال عوارض و عواقب آن  نخواهد پذیرفت. (در صورت نیاز مددجو به این گونه خدمات  لطفا سریعا با مرکز تماس بگیرید تا در اسرع وقت نسبت به انجام خدمات موردنیاز مددجو ی شما اقدام شود. بدیهی است هزینه های انجام خدمات مازاد پرستاری و پزشکی طبق تعرفه های مرکز اخذ خواهد شد).
۱۲- استفاده از پرسنل مرکز پس از پایان قرارداد بدون تمدید یا تجدید قرارداد از طرف کارفرما تخلف از مفاد این قرارداد محسوب شده و قابل پیگرد از طرف مرکز می باشد. بدیهی است که تخلف پرسنل نیز باتوجه به قرارداد فیمابین و ضمانت های اخذ شده از طرف مرکز قابل پیگرد است.
۱۳- نگهداری از وسایل منزل و همچنین وسایل زینتی و اشیاء گرانقیمت، وجوهات نقد، جواهرات، اسناد، اسناد مالی قابل وصول و چکها و اوراق بهادار در آدرس مندرج در قرارداد برعهده کارفرما بوده و باید دور از دسترس نگهداری شود. همچنین کارفرما باید از پرداخت هرگونه وام و وجه دستی و اهدای اشیاء و کالاهای زینتی بدون اطلاع مرکز به پرسنل خودداری نماید، در غیر این صورت مرکز هیچ مسئولیتی را عهده دار نخواهد بود.
۱۴- کارفرما میبایست چند ساعت قبل از رفتن پرسنل به مرخصی، اشیاء قیمتی منزل را بررسی نماید و بعد پرسنل به مرخصی فرستاده شود.
تبصره: مرکز در مورد مفقود شدن اشیائی که حداکثر ۱۲ ساعت پس از خروج پرسنل از منزل کارفرما حضوراً و یا کتبا به مرکز گزارش نشده باشد، هیچگونه مسئولیتی ندارد.
۱۵-کار فرما باید از هرگونه درگیری لفظی و فیزیکی با پرسنل جداً خود داری نموده و هر گونه مشکلی را سریعاً به مرکز اطلاع دهد.
۱۶- چنانچه پس از عقد قرارداد عملکرد پرسنل مورد نظر، رضایت بخش نباشد و شرایط کاری و محیطی پرسنل تغییر نکرده باشد و پرسنل حاضر به همکاری بیشتر نباشد، مرکز متعهد است در اسرع وقت، حداکثر ظرف ۷۲ ساعت نیروی مناسب جایگزین نماید و در صورت عدم امکان جایگزینی متناسب با درخواست کارفرما، قرارداد قابل فسخ یا قابل تبدیل به مدت زمان کوتاهتر خواهد بود. بدیهی است در هر دو حالت مبلغ آن طبق قرارداد روز شمار محاسبه و الباقی آن قابل استرداد خواهد بود.

۱۷- در صورت نیاز به بستری مددجو در مراکز درمانی پس از مشاوره با پزشک معالج، ضروری است اقدامات لازم از طرف کارفرما نسبت به بستری مددجو صورت گیرد.
۱۸- مرکز متعهد است در طول مدت قرارداد به صورت شبانه روزی پاسخگوی کارفرما بوده و با دریافت تضمینات لازم و مدارک معتبر از پرسنل اعزامی، نهایت دقت و همکاری را در تامین امنیت کارفرما لحاظ نماید.
۱۹- مبلغ فرانشیز مرکز (جهت اعزام کارشناس و پرسنل، تنظیم شیفت، ضمانت و بازدید از مددجو در هنگام عقد قرارداد) در قرار دادهای یک ماهه ۳۰% پایه حقوق پرسنل و در قرار دادهای سه ماهه۷۰% پایه حقوق پرسنل و در قرار دادهای شش ماهه ۱۰۰% پایه حقوق پرسنل می باشد
۲۰- کار فرما متعهد می گردد براساس قرارداد فیمابین مبلغ  فرانشیز مرکز را در هنگام عقد قرار داد نقداً پرداخت نماید و مبلغ حقوق ماهانه پرسنل اعزامی را نیز در ابتدای هر ماه کاری نقدی یا به صورت چک به تاریخ پایان قرارداد در وجه مرکز پرداخت نماید و رسید آن را تا پایان قرار داد نزد خود نگهدارد. بدیهی است در صورت نیاز بیمار به کارشناسی ماهانه تا پایان مدت قرارداد، هزینه کارشناسی انجام شده برابر بند اول قرارداد نیز به مبلغ پرداختی کارفرما افزوده می گردد.
تبصره۱: در صورت عدم پرداخت دستمزد ماهانه پرسنل، مرکز هیچگونه مسئولیتی در قبال نظارت کیفی بر کار مراقب را عهده دار نمی‌باشد.
تبصره۲: هزینه ایاب و ذهاب در تمدید قراردادها بر عهده کارفرما می‌باشد.
تبصره۳: در صورت اعلام عدم نیاز به پرسنل اعزامی به هر دلیل از سوی کارفرما در ۴۸ ساعت اول قرارداد، هزینه ۱۵ روز کاری قرارداد بایت حقوق پرسنل دریافت می شود و هیچگونه فرانشیزی نیز عودت داده نمی شود.
۲۱- در صورتی که مرکز ادامه ارائه خدمات مورد نیاز مدد جو را به علت عدم رعایت بند های ۴-۷-۱۲-۲۰ صلاح نداند، میتواند پس از اطلاع به کارفرما طی ۲۴ ساعت نسبت به فسخ قرار داد به صورت یکطرفه اقدام نماید و بستگان مددجو حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت.

 

شرایط استفاده از خدمات نرسینگ برای بیماران ICU و CCU

 

۱- در هنگام عقد قرارداد، برنامه درمانی و مراقبتی از سوی مرکز تدوین و ارائه می‌گردد که لازم‌الاجرا بوده و کارفرما متعهد می‌گردد که جهت اجرای آن تسهیلات لازم را فراهم نماید.

۲- مرکز موظف است جهت اجرای برنامه درمانی و مراقبتی، پرسنل لازم را بر اساس کارشناسی به‌عمل‌آمده یا رضایت شخصی ولی بیمار و طرف قرارداد  در اختیار کارفرما

قرار داده و در صورت تغییر شرایط و افزایش حجم کار (به‌غیراز بیماران آی سی یو و سی‌سی‌یو) می‌بایست میزان حقوق پرسنل طبق توافق کارفرما و مرکز افزایش یابد.

۳- کارفرما متعهد می‌گردد که امنیت پرسنل را مطابق شئونات اسلامی رعایت نماید و بالعکس.

۴- پرسنل در نظر گرفته‌شده از طرف مرکز، فقط مسئولیت محوله ذکرشده در قرارداد و در نشانی قیدشده در قرارداد را عهده‌دار می‌باشند و چنانچه مسئولیتی در خارج از محل مذکور و یا از جنبه‌های عاطفی وظایفی به وی محول گردد، مرکز هیچ تعهدی نسبت به آن ندارد.

۵- پرسنل اعزامی حق آوردن هیچ شخصی را به محل مأموریت خود ندارد و طرف قرارداد در صورت مشاهده باید موضوع را سریعاً به مرکز اطلاع دهد.

۶- پرسنل اعزامی حق خروج مددجو و یا تجهیزات بیمار را بدون اطلاع کارفرما ندارد.

۷- کلیه امور تغذیه پرسنل حاضر بر بالین مددجو در ساعت کار بر عهده کارفرما می‌باشد.

۸- کارفرما بایستی حداقل هفته‌ای یک‌بار، مرکز را از وضعیت و کارایی پرسنل مطلع نماید.

۹- در صورت توافق و عقد قرارداد بین پرسنل مرکز و کارفرما بدون حضور مسئولین مرکز، مرکز هیچ ضمانت و مسئولیتی در قبال مفاد قرارداد ندارد و ضمانت اخذشده از پرسنل و بیمار در قبال این قرارداد به مورد اجرا گذاشته خواهد شد و هیچ‌کدام از آنان حق هیچ‌گونه اعتراضی را نخواهند داشت.

۱۰- کارفرما متعهد می‌شودتعرفه های ثبت شده در سایت را جهت حضور پرسنل به مرکز پرداخت نماید. بدیهی است سایر اقدامات از قبیل ویزیت پزشک، فیزیوتراپی و تجهیزات و… مجزا محاسبه خواهد شد.

تبصره: در روزهای جمعه و سایر تعطیلات رسمی معادل ۱۰ درصد به مبلغ قرارداد افزوده می‌گردد.

۱۱- کارفرما متعهد می‌شود در زمان عقد قرارداد حداقل مبلغ ۷ روز هزینه را به صورت یک جا پرداخت نماید، لازم به ذکر است در صورت انتقال بیمار به مراکز درمانی یا فوت مددجو، الباقی هزینه به کارفرما عودت داده خواهد شد.

۱۲- عقد قرارداد و امضاء آن به‌منزله دادن اختیارات تام جهت انجام اقدامات درمانی توسط پرسنل تعیین‌شده از طرف مرکز در چارچوب وظایف قانونی پرسنل بالین بیمار و مرکز می‌باشد.

۱۳-انتخاب و یا تغییر درمانگر همانند سایر مراکز درمانی از سوی مرکز و صرفاً با اولویت در نظر گرفتن شرایط بالینی بیمار و سپس شرایط محیطی صورت می‌پذیرد و کارفرما باید از مداخله در این امور پرهیز نماید.

تبصره: در مورد مددجویانی که از سرویس کمک‌بهیاری استفاده می‌کنند، هرگونه کار موردی مانند تعویض سوند، وصل سرم و … که توسط کارشناس پرستاری و سوپروایزر مرکز انجام می‌شود، هزینه جداگانه طبق تعرفه دریافت خواهد شد.

۱۴-در صورت لغو قرارداد یک‌طرفه از سوی کارفرما بدون دلیل موجه، هزینه ۷۲ ساعت خدمات و حضور پرسنل دریافت می‌گردد.

۱۵- در صورت نیاز به بستری شدن بیمار در مرکز درمانی پس از مشاوره با پزشک معالج یا سوپروایزر مرکز، ضروری است اقدام لازم از طرف خانواده بیمار یا طرف قرارداد (کسانی که در دسترس باشند) صورت گیرد.

۱۶- کارفرما متعهد است در موارد ضروری وسیله ارتباطی مناسب در اختیار پرسنل قرار داده و امکان ارتباط آنان با مرکز را فراهم نماید.

۱۷ – درصورتی‌که مرکز ادامه خدمات موردنیاز مددجو را به علت عدم رعایت بندهای ۲-۳-۹-۱۰-۱۱ صلاح نداند می‌تواند پس از اطلاع به مددجو یا مسئول مددجو طی ۲۴ تا ۳۶ ساعت نسبت به فسخ قرارداد به‌صورت یک‌طرفه اقدام نموده و بستگان مددجو حق هیچ‌گونه اعتراضی را نخواهند داشت.

۱۸- تغییر درمانگر از سوی مرکز و پس از مشاوره با سوپروایزر مرکز و در صورت صلاحدید صورت خواهد گرفت.

۱۹-دفتر گزارش و سایر تجهیزات بالین بیمار مانند ونتیلاتور، مانیتور و…که به‌صورت امانت یا اجاره نزد بیمار از طرف مرکز گذاشته می‌شود صرفاً متعلق به مرکز است و بر اساس مقررات و تفاهمات به‌عمل‌آمده حین قرارداد نسبت به آنان عمل خواهد شد.

۲۰-طرف قرارداد باید تا حد امکان سایرین را از رفت‌وآمد اضافی و یا مداخلات در امور درمانی بیمار منع نماید.

۲۱- پرداخت تمامی حقوق و مزایای پرسنل از طرف مرکز صورت می‌گیرد و کارفرما باید از هرگونه پرداخت نقدی و غیر نقدی یا سؤال و توضیح در مورد مسائل مرتبط خودداری نماید.

۲۲- درصورت مشاهده حضور هرکدام از پرسنل مرکز به تنهایی در منزل کارفرما یا بستگان ایشان پس از اتمام قرارداد، مرکز براساس قرارداد منعقده فیمابین، مجاز می باشد معادل صورتحساب ۱۰ روز کاری این قرارداد از کارفرما دریافت نماید و کارفرما حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

۲۳- پس از اتمام مدت قرارداد، ادامه آن منوط به توافق مالی بین کارفرما و مرکز خواهد بود و  صرفا قرارداد با مبلغ قبلی ادامه نخواهد یافت.

۲۴- براساس این قرارداد خدمات بالینی بیمار در منزل زیرنظر پزشکان متخصص بیهوشی و پزشک مرکز اداره خواهد شد، لذا پزشکان مرکز در مورد چگونگی درمان بیمار تصمیم گیری خواهند کرد. چنانچه کارفرما نخواهد که پزشکان معالج مرکز، بیمار را ویزیت نمایند باید کتبا در ذیل قرارداد فیمابین قید نماید تا در زمان شروع سرویس پزشکی متخصص بیهوشی بیمار  مشخص باشد تا به طور ۲۴ ساعته دردسترس پرستاران بالین بیمار باشد. لازم به ذکر است که در شرایط اورژانس پزشکان مرکز کارفرما را یاری خواهند نمود.

شرایط اجاره تجهیزات پزشکی

  • دستگاه سالم تحویل داده شده وسالم تحویل گرفته می شود
   درصورت هرگونه خسارت به دستگاه، هزینه تعمیر یا تعویض از متقاضی دریافت می‌گرد
  در هنگام عقد قرارداد و تحویل دستگاه کارفرما میبایست شناسنامه یا کارت ملی فردی که قرارداد به نام ایشان نوشته میشود را بابت ضمانت۳٫ عودت و سالم بودن تجهیزات پزشکی تحویل مرکز نماید

تبصره ۱: در صورت خرابی دستگاه بعد از تعیین تکلیف وضعیت و علت خرابی دستگاه توسط کارشناس تعمیرات با کارفرما تسویه می شود و مدارک عودت داده می شود

تبصره ۲: هرگونه خرابی دستگاه که ناشی از استهلاک و اتمام عمر قطعه الکتریکی یا مکانیکی باشد برعهده مرکز می باشد

  • عقد قرارداد و تحویل دستگاه به بیمار به منزله احتساب هزینه اجاره دستگاه می باشد که تحت هیچ عنوان و شرایط قابل عودت نمی باشد
   کارفرما موظف به پرداخت کل هزینه اجاره تجهیزات در هنگام عقد قرارداد می باشد
   هزینه ارسال وعودت تجهیزات به عهده کارفرما می باشد
   عودت تجهیزات پس از هماهنگی با مرکز همه روزه ازساعت ۹ صبح الی ۴ بعدازظهر و پنجشنبه ها تا ساعت ۱۲ ظهر امکانپذیر است
  درصورت عدم رعایت موارد فوق الذکر توسط کارفرما، مرکز طبق قوانین داخلی خود مجاز می باشد تا مشخص شدن وضعیت نهایی قرارداد، کارت شناسایی کارفرما را ضبط نماید و کارفرما موظف است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نسبت به تحویل دستگاه خراب شده اقدام نماید تا جهت سرویس ارسال شود. تا بتواند در اسرع وقت برای بیماران مرکز مورد استفاده قرار گیرد

تبصره: درصورت بروز هرگونه ایراد فنی در دستگاه تحویل گرفته شده، طی مدت زمان قرارداد، کارفرما موظف است در اسرع وقت مراتب فوق را به اطلاع مسئول فیلد (مرکز پرستاری نوین) برساند. پس از بررسی و تایید اشکال فنی عنوان شده توسط کارشناس فنی مرکز و مسئول فیلد، جابجایی با دستگاه سالم همان برند یا برند دیگری که بتواند نیاز بیمار را مرتفع نماید امکانپذیر است.