خدمات نگهداری و مراقبت از سالمندان و کودکان به دو صورت ماهیانه و مقطعی قابل ارائه است.

شما می توانید با کلیک بر روی هر یک از تصاویر، سرویس خدمات خود را انتخاب نمایید